Güney Kore Kadın Hareketi ‘Çiçek değil, kıvılcımız’

JEN IZAAKSON ve TAE KYUNG KIM | Güney Kore’de büyüyen feminist hareketin haberleri Batı medyasına ulaştı ama bu radikal isyanın kökenlerine değinilmedi. Batı’da ana akım haberler, çoğu zaman Güney Kore feminizminin bizim Batı’da kaydettiğimiz ilerlemelere benzeyen yönlerini ele alıyor ve Koreli kadınların kendi özgün başarılarını göz ardı ederek hareketin en radikal özelliklerini görünmezleştiriyor.

İstenmeyen Gebeliklerin % 100’üne Erkekler Sebep Oluyor

Kürtajla ilgili tartışmalarda sorumluluk kadınlara yüklenirken, Gabrielle Blair temel sebebin neden erkekler olduğunu açıklıyor: Altı çocuk annesi bir anne ve bir Mormon olarak, hem dinsel açıdan hem de bunun dışındaki kürtaj tartışmalarını gayet iyi anlayabiliyorum. Erkeklerin, kadınların üreme haklarıyla ilgili tartıştıklarını gördüğümde çoğunlukla kürtajı sonlandırmakla aslında hiç ilgilenmedikleri fikrine kapılıyorum. Eğer kürtajı engellemek istiyorsanız, istenmeyen…

Eşitliği erotize edebilir miyiz?

Cinsel arzunun politikası üzerine | MEAGAN TYLER | Seks doğal bir eylem değildir. Biyolojik determinizmin yeniden yükselişte olduğu bir kültürel iklimde bu iddiayı dillendirmek radikal gibi görünüyor…

Düzcinsel Beklentiler

Türkçeye Düzcinsel Beklentiler olarak çevirdiğimiz Straight Expectations, Julie Bindel’in 2014’te yazdığı ve cinsel yönelimlere dair güncel kabulleri sorguladığı bir kitap. Bu feminist düşünce ve hareket için oldukça önemli bir tema. Heteroseksüelliğin bir kurum olarak kadınların erkeklere bağımlılığını nasıl sağladığı üzerine yazıp çizen ve eyleyen feministler, alıştırıldığımız ve yönlendirildiğimiz cinsellik biçimlerinin ‘doğal’ olmaktan ziyade ‘toplumsal’ tertipler…