• Kategori: Ne Demişler?

 • “Sömürgecilikten arınmış bir feminist perspektif, her şeyden önce, kadınların bedenleriyle ilişkilendirilen cinsiyetçi pratiklerin küresel olarak nasıl birbirine bağlandığını araştırmalıdır. Örneğin kadın sünneti, zayıflığı güzellik ideali olarak dayatan bir kültürün doğrudan sonucu olan ve yaşamı tehdit eden yeme bozuklukları ya da yine yaşamı tehdit eden herhangi bir estetik ameliyatla ilişkilendirilmelidir. Böylece, bu pratiklerin altındaki cinsiyetçiliğin ve kadın düşmanlığının küresel zeminde bu ülkedeki cinsiyetçiliğe ayna tuttuğu vurgulanmış olur. Meseleler bu şekilde ele alındığında, Batı emperyalizmi yeniden hayat bulmaz ve feminizm de Batılı kadınların üretip başka kültürlerden kadınların onu tüketme hakkı için mücadele etmek zorunda kaldığı başka bir lüks ürün olarak ulusaşırı kapitalizm tarafından sahiplenilmez.”

  bell hooks
  feminizm herkes içindir

 • Audre Lorde sadomazoşizmi tanımlıyor:

  “Sadamazoşizm tahakküm kuranla itaat eden arasındaki ilişkinin kurumsallaşmış bir kutlamasıdır. Bizi ya itaatkarlığı ya da tahakküm kurmayı kabullenmeye hazırlar. Rol yaparken dahi olsa, güçsüzün üzerinde güç kullanmanın erotik ya da güçlendirici olduğunu onaylamak o ilişkinin siyasi, toplumsal ve ekonomik olarak devamlılığını sağlayan duygusal ve toplumsal bir aşama yaratır. Sadomazoşizm, tahakkümün kaçınılmaz ve meşru bir eğlence olduğu inancını besler. Tek tanrının iki yüzüne tapınma olgusu ile karşılaştırılabilir. Yani sanki aynı şey değilmiş gibi, dolunayda beyaz yüzüne, ay karanlıkta kaldığındaysa siyah yüzüne ibadet etmekle. Ancak ister yaptığınız kahvaltı, ister veda ediş biçiminiz olsun, yaşamınızın parçalarını her şeyden yalıtamaz, bunların sonuçlarından muaf olamazsınız.”

  Audre Lorde

 • Heteroseksüellik kurumu ve Adrienne Rich

  tarihinde

  Ataerkilliğin kendini sürekli yenileyerek devamlılığını sürdürmesinden çıkar sağlayanlar sık sık eşcinselliğin özendirildiğini ileri sürüyor. Bunun özendirilmesinin toplum düzenimizi bozacağını söylüyorlar. Bu doğruysa bizce bir problem yok. Çünkü yaşadığımız toplum düzeni zaten bozuk ve bu düzen …

  Feminizm, Kadınların Tarihi, Ne Demişler?, Toplumsal Cinsiyet
 • Andrea Dworkin babası hakkında konuşuyor:

  “İlk rol modelim entelektüel, açıksözlü ve cesur, yani çok sıradışı bir adam olan babamdı. İnsanların erkeklerin asla değişmeyeceğini düşündüğümü sanmalarına çok hayret ediyorum. Aksine aslında onların davranışlarını aklım almıyor çünkü babam çok ince, sevgi ve ilgi dolu bir ebeveyndi. Hem benim için hem de erkek kardeşim için her iki ebeveynin görevlerini üstlendi; anneme karşı da son derece vefakar ve incelikle davranan bir insandı. Dolayısıyla gerçek dünyayla karşı karşıya kaldığımda diğer insanların kadınlara davranışlarını görmek benim için oldukça şok ediciydi.”

  Andrea Dworkin